Game Chơi Bài – Hướng dẫn chơi chắn

Video Hướng dẫn Chơi Chắn

Bộ bài chắn và cách chia bài

Bộ bài chắn bao gồm 25 quân bài. Mỗi quân bài có 4 lá giống nhau, tổng cộng là 100 lá bài.

Bộ bài chắn

Hình ảnh bộ bài chắn

2 đến 4 người chơi ngồi vòng tròn trên chiếu. Mỗi người được chia 19 lá bài. Những lá bài còn lại được đặt giữa chiếu và gọi là Nọc.

Cách chia bài: 2 người cùng chia. Mỗi người lấy khoảng một nửa bộ bài, chia rải đều thành 5 phần, có thể thừa từ 0 đến 5 quân. Sau đó, 5 phần này được đưa vào 5 phần chung. 5 lá thừa sẽ được đưa cho người thắng ván trước để chọn Nọc.

Chọn Nọc và bốc cái: Người thắng ván trước bỏ 5 lá thừa vào một phần bài bất kỳ để làm Nọc. Sau đó, rút ngẫu nhiên một quân trong Nọc và lật ngửa vào một phần bài bất kỳ trong 4 phần còn lại – phần này gọi là bài cái, quân lật ngửa gọi là Cái.

Bốc cái nhằm xác định ai được phần bài nào và ai là người đánh đầu tiên trong ván. Từ quân Cái, xác định được một số từ 1 đến 4. Đếm từ người bốc cái là 1, tiếp theo lần lượt theo chiều tay phải, người tiếp theo là 2, tiếp nữa là 3, và số của quân Cái là người được phần bài cái và được đánh đầu.

Quy tắc đánh bài

Theo vòng tay phải, mỗi người khi đến lượt có thể thực hiện các hành động sau: Đánh, Bốc Nọc, Ăn, Dưới, Chíu, Trả Cửa, Ù.

Đánh: Lấy một quân trong bài của mình đánh ngửa xuống chiếu bên tay phải.

Chỗ ở giữa hai người chơi cạnh nhau gọi là Cửa. Cửa bên phải của một người gọi là cửa chì của người đó, cửa bên trái gọi là cửa trên, bên phải là cửa dưới.

Bốc Nọc: Bốc một lá trong Nọc đặt ngửa vào cửa chì.

Ăn: Nếu quân bài dưới chiếu hợp với một quân nào đó trên tay thành Chắn hoặc Cạ, có thể Ăn. Nhặt quân dưới chiếu đặt ngửa vào lòng, rồi rút quân trên tay đặt ngửa lên trên quân vừa ăn được.

See also  Cách chơi bài Ba cây để thắng luôn

Khi một người vừa Bốc, người đó được quyền ăn quân vừa bốc đó. Nếu không ăn, có thể nói “Dưới”, khi đó, người bên phải được quyền Ăn.

Chíu: Là cách ăn đặc biệt. Nếu mình có ba quân bài giống hệt nhau và dưới chiếu có một quân bài cũng giống như vậy, có thể ăn quân dưới chiếu dù quân đó được bất kỳ ai Bốc hoặc Đánh.

Trả Cửa: Khi một quân được bốc hoặc đánh vào Cửa của người khác, mà người chơi đã chíu trước khi ai đó ăn, sau đó người chơi phải Trả Cửa bằng cách đánh một quân thế vào chỗ quân mình vừa Chíu để ván chơi tiếp tục bình thường.

Ù: Mục tiêu của trò chơi chắn là Ù – khi 19 quân của mình hợp với một quân vừa bốc từ Nọc thành 10 bộ (Chắn hoặc Cạ), trong đó có ít nhất 6 Chắn (Chíu được tính là 2 chắn).

Luật đánh bài

Khi chơi, không được vi phạm các luật sau (nếu vi phạm sẽ bị phạt):

 1. Trái vỉ: Khi ăn cạ, phải lấy quân ăn được dưới chiếu bỏ vào lòng, rồi lấy quân ăn trên tay đặt lên trên quân ăn được. Nếu lại làm ngược lại: Đặt quân ăn được lên trên quân ăn thì là trái vỉ.
 2. Ăn treo tranh: Ăn được thành chắn nhưng lại ăn cạ.
 3. Chíu được nhưng lại ăn thường.
 4. Ăn chọn cạ: Lấy một quân trong cạ sẵn có để ăn cạ.
 5. Ăn cạ chuyển chờ: Lấy một quân chờ ù để ăn cạ.
 6. Bỏ chắn ăn chắn: Trước đã bỏ không ăn chắn này, giờ lại đòi ăn.
 7. Bỏ chắn ăn cạ: Lấy một quân – mà trước đó đã bỏ ăn chắn – để ăn cạ.
 8. Bỏ cạ ăn cạ: Lấy một quân – mà trước đó đã bỏ ăn cạ – để ăn cạ.
 9. Bỏ chắn đánh chắn: Bỏ không ăn một con sau lại đánh đúng con đó.
 10. Đánh cạ ăn cạ: Đã đánh cả một cạ đi thì không được ăn bất kỳ cạ nào nữa.
 11. Xé cạ ăn cạ: Đã đánh một quân, sau không được dùng quân hàng đó để ăn cạ.
 12. Đánh một quân rồi sau lại ăn đúng quân đó.
 13. Đánh đôi chắn đi.
 14. Ăn một con rồi sau lại đánh đúng con đó.
 15. Ăn cạ rồi lại ăn chắn cùng hàng.
 16. Đánh cạ khi đã ăn cạ.
 17. Ăn cạ đánh con cùng hàng.
See also  6 chiến thuật để trở thành bá chủ Poker tại Game Chơi Bài

Cước và xướng

Khi ù, nếu bài ù có những điểm đặc biệt thì sẽ được ăn thêm tiền. Các điểm đặc biệt đó gọi là Cước, ví dụ như bài toàn quân đen gọi là Cước Bạch Định.

Cước trong chắn có những loại sau:

 1. Xuông: Bài ù không có gì đặc biệt, gọi là ù xuông.
 2. Thông: Nếu ván trước ù và xướng đúng hoặc ván trước treo tranh, ván sau cũng ù thì ván sau được hô cước thông.
 3. Chì: Nếu ù quân ở cửa chì.
 4. Phá thiên: Lên bài không có chắn nào, nhưng sau đó vẫn ù được, gọi là ù Phá thiên.
 5. Thiên Ù: Người có cái tròn bài, ù luôn, gọi là thiên ù.
 6. Địa Ù: Ù khi chưa qua cửa chì.
 7. Chíu: Nếu trong ván mình đã chíu 2 phát thì khi ù được hô “2 chíu”.
 8. Chíu Ù: Chíu mà tròn bài, ù luôn, gọi là chíu ù.
 9. Ăn Bòn: Đã có sẵn chắn, tách 1 quân ra để ăn chắn, sau lại lấy quân còn lại ăn chắn tiếp (ăn được 2 chắn).
 10. Ù Bòn: Khi bốc được 1 quân và mình có thể ăn bòn, nhưng lại tròn bài, ù luôn, gọi là ù bòn.
 11. Thiên Khai: Trên tay có 4 quân giống nhau gọi là có thiên khai.
 12. Thập Thành: Bài ù có 10 chắn.
 13. Bạch Định: Bài ù toàn quân đen.
 14. Tám Đỏ: Bài ù có đúng 8 quân đỏ.
 15. Lèo: Có cả cửu vạn, bát sách, chi chi thì gọi là có lèo.
 16. Tôm: Có cả tam vạn, tam sách, thất văn thì là có tôm.
 17. Bạch Thủ: Nếu thiên ù bạch thủ thì có 6 chắn, 4 cạ.
 18. Bạch Thủ Chi: Điều kiện như trường hợp Bạch thủ, với quân ù là chi chi.
 19. Kính Tứ Chi: Bài ù có đúng 4 quân chi là đỏ.
 20. Hoa Rơi Cửa Phật: Bài của mình dưới chiếu có ít nhất 1 quân ngũ vạn (hình ngôi chùa), chì bạch thủ nhị hoa đào.
 21. Đồng Tử Hái Hoa: Bài dưới chiếu có bát văn (đồng tử), chì bạch thủ nhị hoa đào.
 22. Cá Lội Sân Đình: Giống hoa rơi cửa phật, thay nhị hoa đào bằng bát vạn.
 23. Cá Nhảy Đầu Thuyền: Bài dưới chiếu có ngũ sách (thuyền), chì bạch thủ bát vạn.
 24. Ngư Ông Bắt Cá: Trên tay có chi chi và 2 ngũ thuyền, chì bạch thủ bát vạn.
 25. Nhà Lầu Xe Hơi Hoa Rơi Cửa Phật: Có sẵn chắn ngũ vạn, chắn tứ vạn, chì bạch thủ nhị hoa đào.
See also  3 sai lầm bạn cần tránh khi chơi game bài Tài Xỉu

Xướng cước và tính điểm

Khi ù, người ù phải xướng tên các Cước mình có. Nếu xướng sai cước mình không có hoặc xướng thiếu thì sẽ bị đền tiền. Điểm tổng được tính dựa trên các cước xướng:

 • Nếu chỉ xướng 1 cước: Điểm tổng bằng điểm của cước đó.
 • Nếu xướng nhiều cước: Điểm tổng bằng điểm của cước có điểm lớn nhất cộng với tổng số Dịch của các cước còn lại.

Các cước và điểm tương ứng:

Cước Điểm Dịch
Xuông 2 0
Thông 3 1
Chì 3 1
Phá thiên 12 9
Thiên ù 3 1
Địa ù 3 1
Chíu 3 1
Chíu ù 4 1
Bòn 3 1
Ù bòn 4 1
Thiên khai 3 1
Thập thành 12 9
Tám đỏ 8 5
Lèo 5 2
Tôm 4 1
Bạch định 7 4
Bạch thủ 4 1
Bạch thủ chi 6 3
Kính tứ chi 12 9
Hoa rơi cửa phật 20 17
Đồng tử hái hoa 20 17
Cá lội sân đình 20 17
Cá nhảy đầu thuyền 20 17
Ngư ông bắt cá 30 0
Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật 30 0

Ăn tiền và Báo

Khi ù, người ù phải hạ bài để làng kiểm tra. Nếu phát hiện người ù vi phạm các lỗi như “Ăn treo tranh”, “trái vỉ”, “chíu được nhưng lại ăn thường”, “bỏ ù” hoặc là ù láo, ù báo, người ù sẽ không được ăn tiền.

Nếu người chơi phạm lỗi như xướng sai hoặc xướng thiếu, người đó phải đền tiền cho làng.

Nếu bị báo, người chơi không được đánh hay ù nữa và chờ đến khi ván kết thúc để làng trả tiền cho người ù.

Nếu chơi gà, số điểm tổng sẽ được cộng thêm số điểm cho mỗi gà. Thông thường, mỗi gà sẽ có 5 điểm.

Các cước và tổ hợp cước dưới đây được tính gà:

 • Ù bòn bạch thủ hoặc ù bòn bạch thủ chi.
 • Thập thành hoặc kính tứ chi.
 • Bạch định hoặc bạch định tôm.
 • Tám đỏ hoặc tám đỏ lèo.
 • Bạch thủ chi.
 • Chì bạch thủ.

Hy vọng với hướng dẫn trên, bạn đã hiểu rõ hơn về luật chơi chắn. Chúc bạn có những trận chơi vui vẻ và thú vị!

Truy cập ngay gamechoibai.net để tìm hiểu kiến thức chơi bài lá được cập nhật mới và uy tín nhất!